Konferencija

Kviečiame paminėti Konstitucijos dieną ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 25-erių metų sukaktį!

Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės institutas kartu su Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetu, Lietuvos Respublikos Konstituciniu Teismu ir Lietuvos advokatūra rengia jau tradicine tapusią kasmetinę tarptautinę konferenciją, kuri skiriama Konstitucijos dienai paminėti. Šiemet renginys dedikuojamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 25-erių metų sukakčiai. Žinomi šalies ir užsienio konstitucionalistai diskutuos apie Konstitucinės priežiūros svarbą užtikrinant Konstitucijos ir visos valstybės stabilumą.
1992 m. spalio 25 d. vykusiame referendume priimtoje Konstitucijoje garantuoti jos viršenybę Lietuvos Respublikos teisės sistemoje patikėta Konstituciniam Teismui. 1993 m. pradėjęs veikti Konstitucinis Teismas yra pirma tokio pobūdžio institucija per visą Lietuvos istoriją.
„25-eri šio teismo veiklos metai aiškiai rodo, kad Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai keičia Lietuvos teisės sistemą, tuo pačiu daro nemenką įtaką kiekvieno žmogaus gyvenimui. Konstituciniam Teismui tenka ginti ir žmogaus orumą, ir žmogaus teises, jis ne vieną kartą veiksmingai yra užkirtęs kelią kitų dviejų valdžios šakų – įstatymų vykdomosios ir leidybos – mėginimams pažeisti Konstituciją. Konferencijoje daugiausia dėmesio ir skirsime naujausiai jurisprudencijai, taip pat aptarsime kitų šalių konstitucinių teismų patirtį nagrinėjant ir individualius piliečių skundus. Lietuvoje piliečiai dar neturi teisės tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą, bet tikimės, kad taip bus jau neilgai, todėl aktyviai ruošiamės naujam savo veiklos etapui – individualaus konstitucinio skundo įvedimui“, – sako Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas.
Kasmetinė tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Konstitucijos dienai paminėti, kuri šiais metais pavadinta „Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 25-eri: patirtis ir nauji iššūkiai“, drauge suburs įvairių teisės šakų akademinę bendruomenę ir praktikus diskusijai aktualiausiais valstybei klausimais. Renginį pradės plenarinėje sekcijoje pranešimus skaitysiantys Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. dr. Dainius Žalimas ir kadenciją baigęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas. Po plenarinių pranešimų svečius organizatoriai kvies į dvi paralelines sekcijas: „Žmogaus teisės ir laisvės konstitucinėje jurisprudencijoje“ ir „Valdžios institucijų funkcionavimo konstitucinės problemos“. Renginyje pranešimus garbingi Lietuvos Respublikos Seimo, teismų, advokatūros atstovai, Mykolo Romerio teisės mokyklos ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai bei garbingi užsienio svečiai iš Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Vokietijos.

Konferencija vyks 2018 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime, Gedimino pr. 53, Vilnius. Renginio pradžia – 9 val.
Registruotis į konferenciją galima iki spalio 23 d.